VietDitru-Visa Bulletin Visa Bulletin for MARCH 2018 VietDitru-Visa Bulletin
Fs
FEBRUARY 2018

MARCH 2018

MOVEMENT
WAIT
(yy/mm/ww)
F1 15/03/2011 22/03/2011 ↑ 01 weeks 06 11 01
F2A 01/03/2016 22/03/2016 ↑ 03 weeks 01 11 01
F2B 15/01/2011 01/03/2011 ↑ 06 weeks 07 00 00
F3 15/11/2005 15/12/2005 ↑ 04 weeks 12 02 02
F4 22/07/2004 22/08/2004 ↑ 04 weeks 13 06 01